Konst & Design

Teckning som grund till min design

Teckning som grund till min design

Att utveckla tecknandet har jag som ett långsiktigt mål. Ett mål som hela tiden flyttas fram för att ytterligare trigga till nya mål och förbättringar. Bilden kommer från boken Charles...

Teckning som grund till min design

Att utveckla tecknandet har jag som ett långsiktigt mål. Ett mål som hela tiden flyttas fram för att ytterligare trigga till nya mål och förbättringar. Bilden kommer från boken Charles...